Kết quả thi bước 1 về Bình Đẳng giới In
Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017 13:02

Theo Thông báo, ngày 13/10/2017, Ban tổ chức thông báo kết quả bước 1 về thi Bình đăng giới. Đề nghị những thí sinh đạt và các CĐBP tiếp tục động viên thí sinh thi bước 2 và 3 theo đúng tiến độ.

Kết quả dưới tại đây

Thi tìm hiểu luật bình đẳng giới_T102017 - từ 06/10/2017 đến 13/10/2017
STT Họ tên Email Đơn vị Tình trạng
Công Đoàn Viên
1 Phạm Hải Lê Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa GDTH Đạt
2 Trần Thanh Dư Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa GDTH Đạt
3 Lê Chân Đức Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. THTH Đạt
4 Dương Ánh Loan Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Địa lí Đạt
5 Đặng Đỗ Thiên Thanh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Nhà xuất bản Đạt
6 Lê Thị Phương Duyên Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tổ Giáo Dục Nữ Công Đạt
7 Nguyễn Võ Anh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. TTĐT Đạt
8 Võ Minh Thành Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Tâm lý học Đạt
9 Phạm Đỗ Văn Trung Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Địa lí Đạt
10 Trần Văn Thương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Địa lí Đạt
11 Võ Thị Như Trí Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đào tạo Đạt
12 Phạm Văn Hoan Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Phòng Kế hoạch-Tài chính Đạt
13 Huỳnh Phạm Dũng Phát Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Địa lý Đạt
14 VŨ THU HẰNG Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Trung Đạt
15 Huỳnh Văn Chọn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Tâm lý học Đạt
16 Nguyễn Thị Mai Hương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đào tạo Đạt
17 TỐNG XUÂN TÁM Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Sinh Đạt
18 Trần Thị Thanh Nga Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tổ Nữ công Đạt
19 Nguyễn Hữu Hiếu Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đào tạo Đạt
20 Trịnh Văn Nhựt Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. CTCT& HSSV Đạt
21 Nguyễn Thị Ngọc Yên Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. THTH Đạt
22 Tô Anh Đào Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Anh Đạt
23 Trương Ngọc Dung Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. CTCT& HSSV Đạt
24 Vũ Thị Nga Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa KHGD Đạt
25 LÊ THỊ THOAN Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. KÝ TÚC XÁ Đạt
26 Lê Duy Hùng Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Tâm lý học Đạt
27 NGUYỄN THIỆN PHÚ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Sinh Đạt
28 PHAN THỊ LIỆU Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. KÝ TÚC XÁ Đạt
29 Phạm Thị Thảo Uyên Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Hóa học Đạt
30 Nguyễn Trà My Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Su Đạt
31 Đặng Vũ Khoa Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. KHCN Đạt
32 Hồ Lộc Thuận Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. THTH Đạt
33 Võ Thị Thu Hồng Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Phòng Kế hoạch-Tài chính Đạt
34 Đỗ Thị Nga Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa GDTH Đạt
35 Nguyễn Quốc Việt Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. CTCT& HSSV Đạt
36 NGUYỄN NHƯ HOA Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Sinh Đạt
37 Thái Thành Nhân Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Nhà xuất bản Đạt
38 Trương Phương Thanh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đào tạo Đạt
39 Phạm Thị Thu Thủy Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Toán –Tin Đạt
40 Lê Hồng Quân Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đào Tạo Đạt
41 TRẦN THỊ KIM LIÊN Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tổ Giáo Dục Nữ Công Đạt
42 Lê Thị Thu Hương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Hóa học Đạt
43 ĐỖ THÀNH TRÍ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Sinh Đạt
44 Phan Văn Phú Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Địa lí Đạt
45 NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Sinh Đạt
46 Bùi Vũ Thanh Nhật Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Địa lí Đạt
47 Lý Quãng Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. CTCT&HSSV Đạt
48 Lý Thị Mỹ Hạnh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Nga Đạt
49 Nguyễn Lê Chí Quyết Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Toán –Tin Đạt
50 QUÁCH VĂN TOÀN EM Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Sinh Đạt
51 Nguyễn Tất Hồng Yến Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Anh Đạt
52 HOÀNG VĂN CƯƠNG Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. KÝ TÚC XÁ Đạt
53 Lê Thị Việt Hoa Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Hóa học Đạt
54 Nguyễn Thị Nga Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Toán –Tin Đạt
55 Phạm Duy Khánh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Toán –Tin Đạt
56 TRẦN THỊ TƯỜNG LINH Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Sinh Đạt
57 Lê Thị Linh Phi Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa KHGD Đạt
58 Trương Quốc Thắng Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đào tạo Đạt
59 Nguyễn Hoàng Tùng Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa GDQP Đạt
60 Lê Hùng Cường Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đào tạo Đạt
61 Phan Đình Hoàng Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Nga Đạt
62 TRỊNH THỊ VÀNG Y Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tổ Giáo Dục Nữ Công Đạt
63 Bùi Thị Thanh Mai Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Toán –Tin Đạt
64 Đào Ngọc Bích Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Địa lí Đạt
65 Lê Tín  Thanh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Hóa học Đạt
66 Hoàng Vũ Minh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa KHGD Đạt
67 Nguyễn Thành Nhân Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Toán –Tin Đạt
68 TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Sinh Đạt
69 Huỳnh Trung Phong Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. GDTC Đạt
70 Trương Việt Trâm Anh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. KHCN Đạt
71 Nguyễn Trung Kiên Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đào tạo Đạt
72 Vũ Như Thư Hương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Toán –Tin Đạt
73 Nguyễn Thị Tuyết  Nhung Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Hóa học Đạt
74 HÀ THỊ BÉ TƯ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Sinh Đạt
75 Phan Lê Quốc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đào Tạo Đạt
76 Phạm Thị Đào Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Phòng Tổ chức – Hành chính Đạt
77 Lâm Ngọc Sơn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Nga Đạt
78 BẾ VĂN ĐÀI Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. K Sinh Đạt
79 Trương Chí  Hiền Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Hóa học Đạt
80 Nguyễn Thị Nguyên An Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Tổ Giáo Dục Nữ Công Đạt
81 Trần Trí Dũng Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Toán –Tin Đạt
82 Văn Công Danh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Thư viện Đạt
83 Phan Thị Mỹ Hoa Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. GDTC Đạt
84 Võ Công Minh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Hóa học Đạt
85 Trịnh Mai Phương Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Anh Đạt
86 Nguyễn Anh  Tiến Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Hóa học Đạt
87 Văn Thị Cẩm Duyên Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Hóa học Đạt
88 Trí Thiện Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Đào Tạo Đạt
89 Hồ Thị Thanh Nguyên Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Phòng Tổ chức – Hành chính Đạt
90 Phạm Đức  Dũng Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Hóa học Đạt
91 Nguyễn Sỹ Xuân Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. CTCT& HSSV Đạt
92 Huỳnh Thị  Nhàn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Hóa học Đạt
93 Thái Hoài Minh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Hóa học Đạt
94 Lê Thanh Hải Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa KHGD Đạt
95 Nguyễn Đức Kim Ngân Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Phòng Tổ chức – Hành chính Đạt
96 Lê Thị Hình Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Khoa Hóa học Đạt
97 Nguyễn Thị Thúy Mai Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Phòng Tổ chức – Hành chính Đạt