Hướng Dẫn Cho SV Theo Chương Trình Đào Tạo Niên Chế 打印
周六, 2011年 04月 09日 04:54

SV theo chương trình đào tạo niên chế liên hệ trực tiếp với Văn phòng TNN hoặc email đến 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 để được hướng dẫn chi tiết.

Đ ề nghị SV lưu ý trình bày rõ họ tên, khoa, hệ đào tạo, và MSSV khi liên lạc với Văn phòng.

 

VP Tổ Ngoại ngữ

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh (dãy H lầu 2)

Điện thoại: (+84-8) 3835 2020 (nội bộ: 119)