Hướng Dẫn Cho SV Theo Chương Trình Đào Tạo Niên Chế Print
Saturday, 09 April 2011 11:54

SV theo chương trình đào tạo niên chế liên hệ trực tiếp với Văn phòng TNN hoặc email đến This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it để được hướng dẫn chi tiết.

Đ ề nghị SV lưu ý trình bày rõ họ tên, khoa, hệ đào tạo, và MSSV khi liên lạc với Văn phòng.

 

VP Tổ Ngoại ngữ

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh (dãy H lầu 2)

Điện thoại: (+84-8) 3835 2020 (nội bộ: 119)