Hướng Dẫn Đăng Ký Nhập Học & Kiểm Tra Đánh Giá Print

(DÀNH CHO SINH VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ *)

I. NGOẠI NGỮ ĐẠI CƯƠNG

1. Đăng ký nhập học:

-         SV năm 1 nghiên cứu chương trình đào tạo của Tổ Ngoại ngữ và đăng ký một trong các ngoại ngữ Anh, Hoa, Pháp, Nhật theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo. Click vào Chương trình đào tạo để biết thêm thông tin về tóm tắt nội dung của chương trình đào tạo các học phần ngoại ngữ đại cương.

Ghi chú: Các SV muốn theo học các khóa học tiếng Anh Tổng quát PHẢI tham dự kỳ thi Kiểm tra chất lượng đầu năm được tổ chức vào tuần đầu tiên của khóa học để khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào của SV. (SV đăng ký học tiếng Hoa, Pháp, Nhật không phải thi Kiểm tra chất lượng đầu năm.)

-         SV có nguyện vọng thay đổi ngoại ngữ sau khi đã đăng ký, cần điền thông tin trong mẫu đơn: Đơn xin chuyển đổi ngoại ngữ và gửi trực tiếp về Văn phòng Tổ ngoại ngữ (dãy H lầu 2).  Sau 02 tuần từ khi các khóa học bắt đầu, Tổ Ngoại ngữ không giải quyết các trường hợp có nguyện vọng thay đổi ngoại ngữ. SV tự ý chuyển đổi ngoại ngữ, điểm tích lũy của SV ở học phần tương ứng sẽ là 0.

2. Các kỳ thi kiểm tra-đánh giá

-         Sau khi đã đăng ký ngoại ngữ theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo và có tên danh sách lớp, SV tham dự đầy đủ các buổi học và được đánh giá quá trình theo sự hướng dẫn và đào tạo của GV phụ trách

-         Thi giữa kỳ: SV tham dự kỳ thi giữa kỳ theo danh sách lớp đang học và lịch thi do GV phụ trách phổ biến. Khi đi thi đem theo thẻ sinh viên, viết mực (SV không làm bài bằng viết chì.)

-         Thi cuối kỳ: SV tham dự kỳ thi cuối kỳ theo danh sách của khoa và lịch thi chung của Phòng Đào tạo. Khi đi thi đem theo thẻ sinh viên, viết mực (SV không làm bài bằng viết chì.)

 

II. TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tổ Ngoại ngữ có tổ chức các lớp tiếng Anh chuyên ngành dành cho SV có nguyện vọng nghiên cứu tiếng Anh chuyên ngành phù hợp với ngành đào tạo của SV ở trình độ tiếng Anh tiền trung cấp.

Click vào Chương trình đào tạo để biết thêm thông tin về tóm tắt chương trình đào tạo của các học phần tiếng Anh chuyên ngành.

1. Đăng ký nhập học:

-         SV nghiên cứu chương trình đào tạo của Tổ Ngoại ngữ và đăng ký khóa học tiếng Anh chuyên ngành theo nguyện vọng theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo.

-         Sau 02 tuần kể từ khi các khóa học bắt đầu, Tổ Ngoại ngữ không giải quyết các trường hợp thay đổi nguyện vọng. SV tự ý không tham gia khóa học và các kỳ thi, điểm tích lũy của SV sẽ được báo là 0.

2. Các kỳ thi kiểm tra-đánh giá

-         Sau khi đã đăng ký ngoại ngữ và có tên danh sách lớp, SV tham dự đầy đủ các buổi học và được đánh giá quá trình theo sự hướng dẫn và đào tạo của GV phụ trách

-         Thi giữa kỳ: SV tham dự kỳ thi giữa kỳ theo danh sách lớp đang học và lịch thi do GV phụ trách phổ biến. Khi đi thi đem theo thẻ sinh viên, viết mực (SV không làm bài bằng viết chì.)

-         Thi cuối kỳ: SV tham dự kỳ thi cuối kỳ theo danh sách của khoa và lịch thi chung của Phòng Đào tạo. Khi đi thi đem theo thẻ sinh viên, viết mực (SV không làm bài bằng viết chì.)

 


SV theo chương trình đào tạo niên chế liên hệ trực tiếp với Văn phòng TNN (dãy H lầu 2) hoặc email đến This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it để được hướng dẫn chi tiết