Thông báo về hội thảo khoa học thường niên 打印
周六, 2012年 01月 07日 09:30

Tổ Ngoại ngữ sẽ tổ chức HỘI THẢO KHOA HỌC thường niên:

Tên Hội thảo: "Giảng dạy ngoại ngữ không chuyên: Đổi mới và phát triển".

Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 27/6/2012.

Địa điểm: phòng họp C (lầu 2).

Chương trình của Hội thảo:


7.45 Đón khách

8.00  Khai mạc hội thảo

8.15 Báo cáo khoa học

 

1. Evaluation of an EFL coursebook ThS. Hồ Thị Phượng, ThS. Bạch Linh Trang & ThS. Nguyễn Thị Tú.

2. Đánh giá giáo trình Hán ngữ sơ cấp và tài liệu bài tập bổ sung ThS. Vương Xương Kiệt, ThS. Đặng Thị Hồng Hạnh, ThS. Vũ Nguyễn Minh Thy & ThS. Vũ Thu Hằng

3. Using visual images to teach ESP students: A case study of HCM University of Education TS. Lê Thị Kiều Vân & ThS. Nguyễn Kỳ Nam

4. Using board games to practice grammar structures when teaching American English Files 2 non-language major students Nguyễn Thị Mai Phương

5. Choosing the textbook to teach English for tourism: A lesson to learn ThS. Nguyễn Thị Tuyết Phương

 

10.00  Nghỉ giải lao

10.15 Mạn đàm khoa học

11.30 Tổng kết hội thảo

Hân hạnh được đón tiếp.

Ban tổ chức.