THÔNG BÁO KHẦN V/V TỐT NGHIỆP NĂM 2012 In
Thứ hai, 07 Tháng 5 2012 16:15

Tất cả sinh viên năm 4 CQNS và năm 5 CQĐP nhấp vào đây để xem danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn chuyên ngành năm 2012, nếu không có tên mình trong danh sách lập tức liên hệ Văn phòng khoa vào thứ ba ngày 08.05.2012 để kịp chỉnh sửa trước khi Khoa gửi danh sách chính thức ra phòng đào tạo.