Giới thiệu trang web In
Thứ sáu, 24 Tháng 12 2010 19:40

Thực hiện chủ trương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lí giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Toán-Tin đã xây dựng trang web của khoa (nằm trong "Cổng thông tin điện tử" trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) để đáp ứng việc cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến khoa như:

- Tổng quan về khoa Toán-Tin: lịch sử và quá trình phát triển, cơ cấu tổ chức khoa, đội ngũ giảng viên.

- Tin tức, thông báo về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, học bổng.

- Lịch công tác tuần của giảng viên, lịch trực văn phòng khoa của ban chủ nhiệm khoa.

- Điểm thi học kì của sinh viên

- ...

Bên cạnh đó, trang web còn cung cấp những nguồn tài nguyên trực tuyến cần thiết đối với sinh viên, giáo viên, giảng viên, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước (ví dụ: các bài giảng ôn thi cao học, các biểu mẫu dành cho sinh viên,...) .