Thông báo về việc đăng kí thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm học 2017-2018 In
Thứ ba, 01 Tháng 8 2017 17:35

Khoa Toán-Tin thông báo đến các sinh viên năm 4 đủ các điều kiện thực hiện luận văn theo như văn bản được đính kèm, nhanh chóng hoàn thành phiếu đăng kí để gửi về văn phòng khoa.