Thông báo về việc đăng kí lịch học trong học kì 1 năm học 2017-2018 In
Thứ năm, 10 Tháng 8 2017 09:04

Khoa Toán-Tin thông báo đến sinh viên các khoá về việc đăng kí lịch học trong học kì 1 năm học 2017-2018 như sau:

- sinh viên tải về file kế hoạch đào tạo tại đây.

- sinh viên tải về thời khoá biểu các môn học tại đây.