Thông về việc lùi thời hạn đăng kí các học phần trong học kì 1 năm học 2017-2018 In
Chủ nhật, 13 Tháng 8 2017 16:07

Vì lý do thời khoá biểu một số khoa đưa lên chậm nên phòng Đào tạo không kịp nhập lên hệ thống để sinh viên đăng kí học phần nên kế hoạch đăng kí học phần của sinh viên được lùi lại và bắt đầu đăng kí từ 24/8 đến hết ngày 29/8/2017.