Thông báo danh sách sinh viên được làm khoá luận tốt nghiệp năm học 2017-2018 In
Thứ năm, 24 Tháng 8 2017 14:39

Sinh viên năm cuối tải về danh sách sinh viên được làm khoá luận tốt nghiệp năm học 2017-2018 tại đây.

Các sinh viên có tên trong danh sách nhanh chóng liên hệ với các giáo viên hướng dẫn đã được phân công để thực hiện khoá luận.

Dự kiến thời gian bảo về khoá luận từ 1/5-7/5/2018.