Thông báo lịch nghỉ học ngày 4/9/2017 In
Thứ bảy, 02 Tháng 9 2017 15:26

Thứ 2, ngày 4/9/2017, sinh viên các lớp ở khoa Toán-Tin được nghỉ học. Học kì 1 sẽ bắt đầu từ ngày 5/9/2017.