Thông báo về chuyên đề "Quản lý lớp học - Kinh nghiệm thực tiễn" In
Thứ năm, 02 Tháng 11 2017 10:59

Phó GS (Associate Professor) Darryn R. Diuguid công tác tại trường ĐH McKendree (Mỹ) sang ĐH Sư phạm TP. HCM công tác trong 5 tháng. Trong thời gian này, ông sẽ trình bày một số chuyên đề cho giảng viên, học viên cao học và sinh viên đại học của trường. Khoa Khoa học Giáo dục sẽ phối hợp với phòng Quan hệ quốc tế, phòng Sau đại học và các khoa khác trong trường để tổ chức các chuyên đề này.

Chuyên đề số 5: "Quản lý lớp học - kinh nghiệm thực tiễn của Phó GS Darryn R. Diuguid " (DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC)
Thời gian: 8g30- 10g30, thứ 7 ngày 11/11/2017
Địa điểm: Phòng A509, tại cơ sở An Dương Vương.
Nội dung chuyên đề:
- Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học của sinh viên
- Một số lý thuyết liên quan đến việc quản lý lớp học
- Các chiến lược quản lý lớp học hiệu quả
- Cách thu hút sự chú ý của học sinh
- Cách thiết lập nội quy lớp học
- Hình thức và giọng nói của GV
- Các hệ thống quản lý lớp học phổ biến ở Mỹ
Giảng viên và sinh viên trong trường có nhu cầu tham gia chuyên đề trên thì điền thông tin vào phiếu theo link sau đây: https://goo.gl/forms/ y47CVIJt5yY3bJUi2
*Lưu ý:
- LỚP HỌC CÓ PHIÊN DỊCH.

- Số chỗ ngồi: 120 chỗ

- Phiếu đăng ký sẽ được đóng khi đủ số lượng. SV đăng ký nhưng không tham dự mà không phản hồi trước 3 ngày cho BTC sẽ bị từ chối đăng ký trong các chuyên đề tiếp theo.