Thông báo về việc nghỉ học lớp thầy Nguyễn Lê Chí Quyết In
Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017 19:26

Thầy Nguyễn Lê Chí Quyết thông báo đến các sinh viên lớp K43C được nghỉ học ngày thứ hai 20/11/2017.

Buổi học tiếp theo diễn ra vào ngày 4/12/2017, bắt đầu lúc 7h.