Thông báo về việc khảo sát sỉ số các học phần mở trong học kỳ II năm học 2017-2018 In
Thứ hai, 20 Tháng 11 2017 07:02

Khoa Toán-Tin thông báo đến các sinh viên:

1) Xem danh sách các môn sẽ mở trong HKII năm học 2017-2018 (link đính kèm).
https://docs.google.com/…/1UOVNvzqXujr0Peex6mScPnq1iO…/edit…

2) Khoa Toán-Tin học sẽ tiến hành đăng ký với trường sĩ số các học phần được mở. Để có số liệu chính xác và hạn chế tình trạng sinh viên không đăng ký được môn mình cần học, đề nghị TẤT CẢ các bạn sinh viên khoa Toán-Tin học tham gia khảo sát đăng ký các môn mình sẽ học trong HKII theo link sau.
https://goo.gl/forms/QxoI7hQhCu7AxR6S2

Ghi chú:
- Hạn chót : 26 / 11 / 2017 (chủ nhật)
- Việc khảo sát KHÔNG thay thế cho việc các bạn phải tự đăng ký học phần online với phòng đào tạo sau này.
- Tuy nhiên, kết quả khảo sát này sẽ là CƠ SỞ để khoa (trong phạm vi quyền hạn của mình) can thiệp giải quyết cho các bạn nếu có trục trặc trong trong việc đăng ký online chính thức. Trường hợp không tham gia khảo sát hoặc đăng ký online khác với đăng ký khi khảo sát với khoa, các bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.