Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sỹ ngành toán ứng dụng 2018 In
Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018 18:22

Khoa Toán-Tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sỹ ngành toán ứng dụng (liên kết đào tạo với các trường Đại học Pháp: Paris 13, Tours, Orleans, Rennes 1).

Chi tiết thông báo có thể xem tại đây.