Thông báo về điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp năm học 2018-2019 In
Thứ sáu, 03 Tháng 8 2018 17:23

Sinh viên khoa Toán-Tin tham khảo các điều kiện để làm khoá luận tốt nghiệp trong năm học 2018-2019 tại đây.

Các sinh viên có nguyện vọng và đủ các điều kiện nói trên nộp Phiếu đăng kí làm khoá luận tốt nghiệp (tải về tại đây) và Bảng điểm về Văn phòng khoa Toán-Tin trước ngày 15/8/2018 để khoa xem xét.