Thông báo về việc tuyển dụng cộng tác viên cho Nhà xuất bản trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018-2019 In
Thứ sáu, 24 Tháng 8 2018 10:51

Trong năm học 2018-2019, Nhà xuất bản trường Đại học Sư phạm có nhu cầu tuyển một số cộng tác viên bán thời gian cho công việc đánh máy các văn bản Toán bằng LaTeX.

Cộng tác viên làm việc và hưởng lương theo sản phẩm, không ràng buộc thời gian làm việc trong ngày.

Các ứng viên có ý muốn tham gia công việc này có thể liên hệ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.