Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức lớp Tập huấn giải toán bằng máy tính cầm tay In
Thứ ba, 30 Tháng 10 2018 10:43

Các sinh viên khoa Toán-Tin lưu ý lớp tập huấn Giải toán bằng máy tính cầm tay sẽ được chuyển sang các buổi sáng ngày 17, 18/12/2018.

Địa điểm tập huấn sẽ được thông báo sau trên trang web khoa.