Thông báo lịch học môn "Phương pháp nghiên cứu KH" In
Thứ sáu, 07 Tháng 10 2011 22:37

Các lớp Toán 4A, 4B, 5LA-KG, 5VT, 5BT sẽ học môn "Phương pháp nghiên cứu Khoa học" theo lịch sau (bắt đầu từ 22/10/2011):

- Toán 4A, 4B : Sáng thứ 7, tiết 1-3, phòng D402 KTX

- Toán 5LA-KG, 5VT, 5BT: Sáng thứ 7, tiết 4-6, phòng D402 KTX.