Tạp chí khoa học (Khoa học giáo dục), số 3(68), trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh In
Thứ hai, 11 Tháng 5 2015 16:08

Mục lục bài báo của giảng viên khoa Toán-Tin trên Tạp chí Khoa học (Khoa học Giáo dục), số 3(68), trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/2015:

STT

Tác giả

Tên bài báo

Trang

1

Nguyễn Thị Nga

Trần Thị Tuý Phượng

Khái niệm vectơ trong dạy học Toán và Vật lí ở trường phổ thông

5