Tạp chí khoa học số 24 (58) In
Thứ sáu, 14 Tháng 1 2011 09:04

Mục lục các bài báo của giảng viên khoa Toán-Tin trên Tạp chí khoa học (Khoa học tự nhiên & công nghệ) số 24 (58) tháng 12/2010 (ISSN 1859-3100)

STT

Tác giả

Tên bài báo

Trang

1

Nguyễn Bích Huy

Cấu trúc tập nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân

96

2

Lê Hoàn Hoá, Nguyễn Ngọc Trọng, Lê Thị Kim Anh

Nghiệm mạnh của phương trình vi tích phân với đối số lệch

104

3

Lê Thị Hoài Châu

Những chướng ngại, khó khăn trong dạy học khái niệm xác suất

115

4

Tăng Minh Dũng

Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm

141