Hội Thảo Khoa Học Tổ Ngoại Ngữ 2010 In

Hội thảo "Đổi Mới Phương Pháp & Nâng Cao Hiệu Quả Giảng Dạy Ngoại Ngữ Không Chuyên"

BÁO CÁO KHOA HỌC TỔ TIẾNG ANH

Về Phương pháp Sư phạm

1.
Hình ảnh minh họa - Công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc giảng dạy Anh văn không chuyên ngữ
Th.S. Nguyễn Kỳ Nam
tr.6-11
2.
Classroom Management
Th.S. Nguyễn Thúy Oanh
tr.12-22
3.
Task repetition and performance on narrative retellings: A case of three Vietnamese EFL learners
Th.S. Nguyễn Thị Tuyết Phương
tr.23-39
4.
Vietnamese Students’ Attitudes Towards Play-Acting In English Classes
Th.S. Đinh Ngọc Thủy
tr.40-50
5.
How To Deal With Passive Students
Th.S. Bạch Linh Trang
tr.51-52
6.
How Far Should We Rely On Machine Translation?
Th.S. Lý Nhựt Thiện
tr.53-58

Về Từ vựng - Ngữ pháp

7.
Good Practice in Vocabulary Teaching and Learning
Th.S. Tống Khánh Ngọc
tr.59-62
8.
Effective Ways to Build Your Vocabulary
GV. Lê Thị Hồng Hương
tr.63-67
9.
How To Teach Vocabulary
GV. Vũ Ngọc Thúy
tr.68-69
10.
Communicative Grammar: A more effective approach in teaching grammar in communication
GV. Nguyễn Thị Bích Liên
tr.70-74

Về Kỹ năng

11.
Improving Reading Comprehension By Using Physically-Integrated Questions
Th.S. Huỳnh Công Minh Hùng
tr.75-89
12.
Teaching Writing To Esp Students
Th.S. Lê Thị Kiều Vân
tr.91-107

Về Phương hướng phát triển

13.
Một Số Thông Tin Về Chương Trình Đào Tạo Theo Học Chế Tín Chỉ
Th.S. Hồ Thị Phượng
tr.108-111

Về Kiểm tra - Đánh giá

14.
Tiếng Anh Tổng quát cho sinh viên không chuyên ngữ: Kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm
Th.S. Vũ Hoa Ngân
tr.112-129

TỔ TIẾNG HOA - PHÁP

15.
趣味汉字教学法 - Những Phương Pháp Tạo Hứng Thú Cho Người Học Chữ Hán
Th.S. Đặng Thị Hồng Hạnh
tr.130-135
16.
浅谈汉语委婉语 – Tản Mạn Về Ngôn Ngữ Uyển Chuyển Trong Tiếng Hán
Th.S. Vũ Thu Hằng
tr.136-139
17.
汉语声母教学法 – Phương Pháp Giảng Dạy Thanh Mẫu Tiếng Hán
Th.S. Vũ Nguyễn Minh Thy
tr.140-144