Tháng 5.2012 Print
Monday, 07 May 2012 04:16

+ Phục vụ và tham gia hội nghị cán bộ chủ chốt tại Vũng Tàu từ ngày 2 -5.5.2012;

+ Tuyên truyền kỉ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2011);

+ Xét học bổng HK I cho sinh viên hệ chính quy và xét HB cho sinh viên năm cuối;

+ Hướng dẫn  sinh viên làm các học bổng tài trợ.

+ Hoàn thành nhập dữ liệu và hình ảnh trong hồ sơ sinh viên K 36 và phân chia lớp theo lớp SV.