Tháng 4. 2012 In
Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 08:27

+ Tuyên truyền và tham gia các hoạt động chào mừng 37 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2012);

+ Họp liên tịch giữa phòng CTCT và HSSV, Đào tạo, KHTC và TT Đào tạo về sinh viên K34 – rà soát các điều kiện sinh viên chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường;

+ Tham gia và phục vụ Hội thao công đoàn 5 trường đại học liên kết tại Thủ Đức.

+ Xét học bổng khuyến khích học tập KH I năm học 2011 - 2012 cho sinh viên các khối và xét trợ cấp cho sinh viên thuộc diện chính sách