Tổng kết tập huấn"Hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu" In
Thứ bảy, 20 Tháng 10 2012 08:27

Nhằm giúp cán bộ trẻ định hình ý tưởng và xây dựng được một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh để đăng ký tham gia các nghiên cứu ngắn hạn hoặc nghiên cứu sinh tại nước ngoài, ngày 03 tháng 10 năm 2012, tại Phòng họp Viện, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường ĐHSP Tp. HCM đã tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề: “Hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu” do TS. Diane Estlle Oliver, học giả chương trình Fulbright, hướng dẫn.

Tham dự tập huấn có 30 cán bộ là các giảng viên trẻ của trường  Đại học  Sư phạm Tp.HCM và các nghiên cứu viên trẻ của Viện Nghiên cứu Giáo dục.Trong đó Khoa Trung có 4 giảng viên tham gia: ThS Trần Khai Xuân, ThS Vương Huệ Nghi, ThS Lý Gia Yến và cô Phạm Thị Hải Vân.

TS. Diane Estlle Oliver đã hướng dẫn cho cán bộ trẻ các nội dung xây dựng đề cương:

-       Cách đặt vấn đề nghiên cứu, viết đề dẫn;

-       Cách đặt các câu hỏi nghiên cứu và Xây dựng mục tiêu nghiên cứu;

-       Viết tổng quan nghiên cứu, lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp, chọn mẫu nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu cũng như giá trị và độ tin cậy của đề tài nghiên cứu.

Bên cạnh việc hướng dẫn lý thuyết, TS. Diane cho bài tập thực hành yêu cầu các nhóm lựa chọn vấn đề nghiên cứu, đặt câu hỏi và xây dựng mục tiêu và phân tích, góp ý từ sự chia sẻ của các nhóm. TS. Diane nhiệt tình chia sẻ và giải đáp những thắc mắc cán bộ trẻ đặt ra và cung cấp những thông tin hữu ích cho việc xây dựng một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh, giúp ích cho việc học tập, nghiên cứu của cán bộ trong tương lai.

Tài liệu tham khảo: http://www.ier.edu.vn/component/option,com_docman/task,doc_details/Itemid,137/gid,119/

(Viện Nghiên cứu Giáo dục)