Thư ngỏ 打印
周三, 2011年 09月 07日 15:39

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng  6  năm 2011

THƯ NGỎ

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các anh (chị) Tân Cử nhân đến Trường nhận bằng Tốt nghiệp và đi nhận công tác tại các trường, các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học, du lịch và các đơn vị khác... trong phạm vi toàn quốc.

Để Nhà trường quản lí được số lượng sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường và giúp các anh (chị) có mối liên lạc thường xuyên với Nhà trường, nắm được các thông tin mới nhất về:  Hình thức đào tạo mới theo hệ thống tín chỉ; đào tạo văn bằng 2; đào tạo Sau Đại học; thông tin bồi dưỡng giáo viên; những thay đổi của chương trình, sách giáo khoa và những thông tin quan trọng khác, Nhà trường đề nghị các anh (chị) khi đến nhận nhiệm sở tại đơn vị công tác cần thông tin ngay cho chúng tôi những thông tin cần thiết như:
Họ và tên:                                          MSSV:                              lớp:
Khoa:                             khoá học:
Địa chỉ đơn vị công tác:
Email:
Khi có những thông tin mới, chúng tôi sẽ thông báo ngay theo đề nghị của mỗi người qua địa chỉ email hoặc qua thư bằng đường bưu điện.
Địa chỉ liên lạc với Trường (qua Phòng CTCT và HSSV):
+ Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
+ Địa chỉ liên lạc qua bưu điện: Phòng CTCT và HSSV Trường ĐHSP TP. HCM số 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Một lần nữa, chúc các anh (chị) sức khoẻ, an tâm công tác tại đơn vị, gặt hái được nhiều thành công trong công tác, hạnh phúc trong cuộc sống.
Thân ái!

HIỆU TRƯỞNG

Bạch Văn Hợp