Giới thiệu Hệ Biên Phiên Dịch In
Thứ sáu, 23 Tháng 10 2015 21:36

HỆ CỬ NHÂN NGÔN NGỮ PHÁP

Chuyên ngành biên phiên dịch

Chương trình đào tạo

 • Rèn luyện khả năng phân tích và tổng hợp văn bản và tình huống, mở rộng kiến thức trong các lĩnh vực kinh tế, luật, y tế, …
 • Nắm vững kĩ thuật biên dịch và phiên dịch Pháp-Việt, Việt-Pháp

Nội dung đào tạo chính

 • Kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Pháp và tiếng Anh) và kỹ năng tiếng Việt nâng cao
 • Kỹ năng biên phiên dịch Pháp-Việt, Việt-Pháp trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác nhau
 • Kiến thức
  • Cập nhật kiến thức thời sự, kinh tế, luật, y tế…
  • Kiến thức chuyên ngành biên dịch và phiên dịch
  • Kỹ năng mềm : làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông, tổ chức sự kiện, viết CV - phỏng vấn xin việc
  • Thực tập
   • Tham quan thực tế các buổi làm việc của phiên dịch tại các hội thảo quốc tế
   • Thực tập biên dịch, phiên dịch chuyên nghiệp tại các cơ quan xuất bản, cơ quan báo chí và truyền hình, trung tâm, công ty, dự án hay tổ chức phi chính phủ, …

Đội ngũ giảng viên

 • Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo biên phiên dịch
 • Giảng viên là những biên phiên dịch chuyên nghiệp

Hợp tác đào tạo với :

 • Các trường đại học
  • Đại học Hoàng gia Phnom Penh (Campuchia)
  • Các trường đại học trong nước tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ.
  • Các đối tác song phương và đa phương (các đại sứ quán, Tổ chức Đại học Pháp Ngữ AUF, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF)