Les ateliers In
Thứ bảy, 07 Tháng 10 2017 20:02

CLB tiếng Pháp của Khoa sẽ tổ chức các ateliers vào mỗi tháng. Các bạn sinh viên quan tâm có thể tham khảo file đính kèm.