Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5-6-2012 In
Thứ sáu, 11 Tháng 5 2012 09:55

Theo thông báo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1110/BTNMT-TCMT ngày 11/4/2012 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2012.

Xem chi tiết