Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2013 In
Thứ sáu, 07 Tháng 6 2013 16:04

Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc  (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên được Việt Nam hưởng ứng nhiều năm nay và đã trở thành một hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thực hiện Thông báo hướng dẫn tại Công văn số 1383/BTNMT-TCMT ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các viện nghiên cứu trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị) tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện trên.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay là “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm” (Think.Eat.Save) khuyến khích bạn trở nên ý thức hơn về các tác động tới môi trường từ việc lựa chọn thực phẩm của bạn, tránh lãng phí thực phẩm và lựa chọn những loại thực phẩm ít gây ảnh hưởng đến môi trường. Think.Eat.Save là một chiến dịch mà UNEP và FAO cùng nhiều đối tác khác khởi động từ đầu năm nhằm chống lãng phí thực phẩm, khuyến khích bạn giảm những tác động môi trường từ việc sử dụng thực phẩm (reduce foodprint). Theo tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), mỗi năm thế giới lãng phí 1,3 tỷ tấn lương thực. Sự lãng phí này tương đương với toàn bộ lượng lương thực được sản xuất ở khu vực cận Sahara - Châu Phi. Cũng theo FAO, trên toàn cầu cứ 7 người thì có 1 người bị đói và hơn 20.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết đói mỗi ngày.

Xem nội dung chi tiết tại đây .