DANH SÁCH KHOÁ LUẬN HỆ CHÍNH QUI NĂM 2011 In
Chủ nhật, 04 Tháng 12 2011 02:43

 

 

TT

Mã SV

Họ tên sinh viên

Tên đề tài luận văn

1

33602022

Phạm Minh Hải

Tìm hiểu một số yếu tố phản ánh quan hệ của Việt Nam với Trung Hoa về mặt kinh tế trong thế kỷ XIX.

2

33602023

Lê Thị Hải Hiền

Chuyển biến kinh tế - xã hội huyện Krông Bắc - Đăk Lăk (1986 – 2005)

3

33602058

Lê Thị Phượng

Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh Bình Dương (1997 - 2010)

4

33602059

Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Ánh trong cuộc đối đầu với Tây Sơn thời kỳ xây dựng  lực lượng (1777 – 1790)

5

33602079

Nguyễn Thị Thơm

Quá trình đô thị hóa ở thành phố Nha Trang 1986 – 2005

6

33602090

Võ Thị Xuân

Bước đầu tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Phan Đình Phùng

7

33602092

Đàng Nữ Như Ý

Lịch sử gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận

8

33610088

Nguyễn Thị Trang

Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh)- từ lịch sử đến di tích

9

33610037

Lê Đình Hùng

Nhà Nguyễn với vấn đề trị thủy-thủy lợi  thế kỷ XIX

10

33610070

Nguyễn Trúc Sinh

Tìm hiểu cơ sở lịch sử-xã hội của tư tưởng canh tân cuối thế kỷ XIX