Giới thiệu chung Imprimer

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT

CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

I- GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Ngữ Văn đã mở hệ đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài theo quyết định số 4190/ QĐ-BGD&ĐT-ĐH ngày 11-10-2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

1- Mục đích của hệ đào tạo này là trang bị cho sinh viên kỹ năng và kiến thức về tiếng Việt để có thể sử dụng thành thạo tiếng Việt trong giao tiếp, trong phiên dịch và trong những hoạt động khác có liên quan, đồng thời tạo cơ sở cho sinh viên có thể độc lập nghiên cứu tiếng Việt sau này. Chương trình đào tạo cũng nhằm tăng cường sự hiểu biết của sinh viên đối với đất nước và con người Việt Nam, văn hoá Việt Nam, thông qua đó củng cố và phát triển mối giao lưu và quan hệ quốc tế.

2- Phụ trách giảng dạy gồm những chuyên gia có trình độ cao về tiếng Việt. Một số lớn giảng viên có học hàm Phó Giáo sư và học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ ngôn ngữ học.

3- Chương trình đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài có hai loại:

3.1- Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Chương trình này dành cho những sinh viên thuộc diện du học tự túc, hoặc đang làm việc tại Việt Nam có nhu cầu học tiếng Việt, hoặc đối tượng của các chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh với các trường đại học khác.

Chương trình này sẽ học 4 năm, gồm 8 học kỳ với 190 đơn vị học trình, 2850 tiết (bao gồm cả huớng dẫn luận văn tốt nghiệp và tham quan)

Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ được cấp bằng Cử nhân tiếng Việt (bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Việt).

3.2- Chương trình đào tạo tiếng Việt ngắn hạn

Theo chương trình này, các lớp về tiếng Việt được mở theo yêu cầu của học viên.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài về chương trình đã học.

 

 

II- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN DÀNH CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI

Ngành: TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM

Thời gian học: 4 năm

 

Mục đích: Chương trình này nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng và kiến thức về tiếng Việt để có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này trong phiên dịch và trong những hoạt động khác có liên quan, đồng thời tạo cơ sở cho sinh viên có thể độc lập nghiên cứu tiếng Việt sau này. Chương trình đào tạo cũng nhằm tăng cường sự hiểu biết của sinh viên về đất nước và con người Việt Nam, văn hoá Việt Nam.

Đối tượng đào tạo: Tất cả các sinh viên nước ngoài, nhân viên của các cơ quan ngoại giao, văn hóa, thương mại và những người nước ngoài khác đã tốt nghiệp trung học có nhu cầu cần trang bị kỹ năng và kiến thức cao về tiếng Việt.

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ) với 190 đơn vị học trình (đvht) (mỗi đvht có 15 tiết). Tổng số tiết học là 2850 tiết.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp bằng Cử nhân về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN DÀNH CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI

Ngành: TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM

Thời gian học: 4 năm

 

 

 

Môn học

Số đvht

Năm 1

Học kỳ 1

Tiếng Việt

(Vietnamese)

Thực hành tiếng Việt ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

30

 

Học kỳ 2

Tiếng Việt

(Vietnamese)

Thực hành tiếng Việt ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

30

Năm 2

Học kỳ 1

Thực hành tiếng Việt (nâng cao)

(Practice of Vietnamese)

Địa lý Việt Nam

(Vietnamese Geography)

Lịch sử Việt Nam

(Vietnamese History)

Văn hoá Việt Nam 1

(Vietnamese Culture 1)

Cơ sở ngôn ngữ học

(Base of Linguistics)

8

 

4

 

4

 

3

 

3

 

Học kỳ 2

Pháp luật Việt Nam

(Vietnamese Laws)

Lịch sử Đảng Cộng sản VN

(History of Vietnamese Communist Party)

Ngữ âm tiếng Việt

(Vietnamese Phonetics)

Văn học dân gian Việt Nam

(Vietnamese Folk Literature)

Từ vựng học tiếng Việt

(Vietnamese Lexicology)

Từ Hán Việt

(Sino – Vietnamese)

 

4

 

2

 

2

 

3

 

3

 

2

Năm 3

Học kỳ 1

Thực hành tiếng Việt (nâng cao)

(Practice of Vietnamese)

Văn hoá Việt Nam 2

(Vietnamese Culture 2)

Ngữ pháp học tiếng Việt

(Vietnamese Grammar)

Văn học trung đại VN

(Vietnamese Middle Age Literature)

Địa lý du lịch Việt Nam

(Travel Geography of Vietnam)

Ngữ pháp văn bản tiếng Việt

(Vietnamese Text Grammar)

 

8

 

3

 

4

 

3

 

3

 

2

 

Học kỳ 2

Thực hành tiếng Việt (nâng cao)

(Practice of Vietnamese)

Phương pháp soạn thảo văn bản

hành chính tiếng Việt

(Methods of Composing Official Texts)

Văn hoá Việt Nam 3

(Vietnamese Culture 3)

Văn học hiện đại VN

(Vietnamese Modern Literature)

Phong cách học tiếng Việt

(Vietnamese Stylistics)

Triết học

(Philosophy)

 

6

 

2

 

 

3

 

4

 

3

 

3

Năm 4

Học kỳ 1

Thực hành tiếng Việt (nâng cao)

(Practice of Vietnamese)

Kinh tế chính trị

(Political Economics)

Ngữ dụng học tiếng Việt

(Vietnamese Pragmatics)

Ngôn ngữ học đối chiếu

(Contrastive Linguistics)

Lịch sử tiếng Việt

(Vietnames Language History)

8

 

3

 

3

 

3

 

3

 

 

Học kỳ 2

Văn hoá Việt Nam 4

(Vietnamese Culture 4)

Ngôn ngữ học xã hội

(Sociolinguistics)

Thực hành dịch

(Practice of Interpretation)

Phương pháp làm luận văn

(Methods of Composing Thesis)

Luận văn tốt nghiệp

(Graduate Thesis)

Ôn thi tốt nghiệp

(Revision)

Thi tốt nghiệp

(Graduation Test)

 

3

 

3

 

2

 

2

 

8

 

3

 

- Tham quan thực tế: 10 đvht

Tổng cộng: 190 đvht = 2850 tiết

 

Ghi chú: - 1 đvht = 15 tiết

- Thi tốt nghiệp: dành cho những sinh viên không làm luận văn tốt nghiệp.

- Chương trình học 4 năm dành cho những sinh viên mới bắt đầu học tiếng Việt hoặc học tiếng Việt dưới một năm.

Chương trình học 3 năm (bỏ qua năm thứ nhất) dành cho những sinh viên đã học tiếng Việt từ một năm trở lên (có giấy chứng nhận) và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức hàng năm.