Thông báo s/v năm 4 2 ngành SP Tin và CNTT. In
Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 10:20

Sinh viên năm 4 thuộc 2 ngành SP Tin và CNTT đến phòng Đạo tạo xin bảng điểm hoàn tất các học kỳ từ năm 1- năm 4 kiểm tra các HP đã hoàn thành và chưa hoàn thành để Khoa Và phòng Đạo tạo chuẩn bị xét tốt nghiệp.