THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC TẬP HUẤN khởi nghiệp CHO SINH VIÊN K44,45,46 In
Thứ ba, 01 Tháng 12 2020 11:04

Khoa thông báo, sinh viên tải file về xem chi tiết.

Lớp trưởng các lớp K44,45,46 lập danh sách theo mẫu file.

hạn chót nộp về VPK ngày 09/12/2020.