Thông báo v/v kiểm tra lịch thi HK2 NH 2020 - 2021 In
Thứ năm, 22 Tháng 4 2021 15:30

Sinh viên truy cập vào tài khoản cá nhân tại trang https://online.hcmue.edu.vn và đối chiếu với file lịch thi xem có sai sót gì không.

Nếu có sai sót, sinh viên có thể phản hồi trực tiếp tại phòng KT&ĐBCL A.206, hạn chót trước 16h00 ngày 26/04/2021.

Đề nghị các bạn sinh viên nghiêm túc thực hiện./.