CÁC NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2019

In
Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 09:39


Dưới đây là bảng giới thiệu các ngành tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh


Các ngành đào tạo giáo viên

Các ngành khác

1. Giáo dục Mầm non

17. Quản lý giáo dục

2. Giáo dục Tiểu học

18. Ngôn ngữ Anh

3. Giáo dục Đặc biệt

19. Ngôn ngữ Nga

4. Giáo dục Chính trị

20. Ngôn ngữ Pháp

5. Giáo dục Thể chất

21. Ngôn ngữ Trung Quốc

6. Sư phạm Toán học

22. Ngôn ngữ Nhật

7. Sư phạm Tin học

23. Ngôn ngữ Hàn Quốc

8. Sư phạm Vật lý

24. Văn học

9. Sư phạm Hóa học

25. Tâm lý học

10. Sư phạm Sinh học

26. Tâm lý học giáo dục

11. Sư phạm Ngữ văn

27. Công tác xã hội

12. Sư phạm Lịch sử

28. Địa lý học

13. Sư phạm Địa lý

29. Quốc tế học

14. Sư phạm Tiếng Anh

30. Việt Nam học

15. Sư phạm Tiếng Pháp

31. Vật lý học

16. Sư phạm Tiếng Trung Quốc

32. Hóa học33. Công nghệ Thông tin

34. Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam