Thông báo Về việc nộp lệ phí xét tuyển đại học chính quy năm 2022

In
Thứ hai, 22 Tháng 8 2022 09:46

Trường thông báo về đóng lệ phí xét tuyển đại học chính quy như sau:

1. Đối tượng: thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy vào các ngành đào tạo của Trường.

2. Lệ phí xét tuyển

- Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022: 20.000đ/nguyện vọng;

- Các phương thức xét tuyển còn lại: 30.000đ/nguyện vọng.

3. Hình thức đóng lệ phí xét tuyển

Đối với các phương thức xét tuyển sớm (thí sinh đã đăng ký nguyện vọng tại xettuyen.hcmue.edu.vn của Trường trong giai đoạn từ 27/6/2022 đến 14/7/2022): thí sinh không cần đóng bổ sung lệ phí.

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (trừ ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất): thí sinh đóng lệ phí tại xettuyen.hcmue.edu.vn từ ngày 23/8/2022 đến 17h00 ngày 31/8/2022 (hướng dẫn theo Phụ lục 1).

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: thí sinh đóng lệ phí theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 23/8/2022 đến 17h00 ngày 31/8/2022.

Trân trọng./.