Cơ cấu tổ chức In
Thứ năm, 26 Tháng 7 2012 10:09

Lãnh đạo đơn vị:
Trưởng khoa : TS. Phạm Thị Lệ Hằng
Phó Trưởng khoa : ThS. Phan Thành Lễ


Khoa có các tổ bộ môn:
- Thể thao Cơ bản.                          - Lý luận và Phương pháp giảng dạy
- Thể thao Cá nhân.                        -  Thể thao Đồng đội.

. Tổ bộ môn Thể thao Cơ bản:
Trưởng bộ môn
Các Giảng viên trong bộ môn bao gồm:
Môn Điền kinh: Ths. Nguyễn Minh Hùng, Gv. Nguyễn Thị Vân, Ths. Phan Thị Mỹ Hoa, Ths. Huỳnh Trung Phong.
Môn Thể dục: Ths. Phan Thành Lễ, Ths. Bùi Ngọc Bích, Ths. Nguyễn Thị Gấm, Ths. Nguyễn Quang Huy.


. Tổ bộ môn Lý Luận và Phương pháp giảng dạy:
Trưởng bộ môn: Ths. Phạm Ngọc Hân
Các Giảng viên trong tổ bộ môn bao gồm: Ths. Phạm Ngọc Hân, Ths. Lê Thị Hồng Hà, Ths. Lê Vũ Kiều Hoa, Ths. Sầm Vĩnh Lộc, Ths. Nguyễn Võ Thuận Thành.


. Tổ bộ môn Thể thao Cá nhân:
Trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Văn Hồng
Các Giảng viên trong tổ bộ môn bao gồm:
Môn cầu lông: Ths. Nguyễn Văn Hồng, Ths. Trần Thuỵ Ngọc Minh.
Môn đá cầu: Ths. Võ Quang Trung, Gv. Lê Đình Dũng
Môn bóng bàn: Ths. Nguyễn Văn Khánh, Ths. Nguyễn Thị Hiên, Gv. Ngũ Duy Trường.


. Tổ bộ môn Thể thao Đồng đội:
Trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Đình Phát
Các Giảng viên trong tổ bộ môn bao gồm:
Môn Bóng chuyền: Ths. Nguyễn Đình Phát, Ths. Trần Mạnh Tuấn, Gv. Phan Thị Cẩm Hồng.
Môn Bóng đá: Ths. Nguyễn Tiến Trung, Ths. Nguyễn Minh Khánh.
Môn Bóng rỗ: Ths. Lê Việt Đức, Ths. Ngô Kiên Trung.

. Bộ môn Võ - Bơi lội:

Ths. Nguyễn Thị Lợi, Gv. Nguyễn Xuân Hùng
Giáo vụ Khoa: Trương Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hoàng Duẫn, Phan Thị Tuyết Nhung.
Hiện nay Khoa có 33 cán bộ, viên chức, trong đó có 1 Tiến sĩ, 24 Thạc sĩ ( trong đó có 5 thạc sĩ đang làm Nguyên cứu sinh), 5 Cử nhân và 3 Giáo vụ Khoa.

. Chi bộ: có 11 Đảng viên, Đồng chí Phan Thành Lễ là Bí thư.
Công đoàn bộ phận có 33 công đoàn viên, Đồng chí Nguyễn Thị Vân là chủ tịch.