Nghiệm thu đề tài cấp trường In
Thứ sáu, 27 Tháng 7 2012 03:35

Ngày 23/6/2012: Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2011 "Xây dựng chương trình tập luyện thể dục giữa giờ cho nữ nhân viên một một số phòng, ban Trường ĐHSP Tp.HCM" - Mã số CS.2011.19.15.- Chủ nhiệm: ThS. Phan Thành Lễ - Khoa Giáo dục Thể chất.

Ngày 23/6/2012: Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2011 "Hoàn thiện hệ thống bài tập trong giảng dạy Bóng rổ phổ tu cho sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất Trường ĐHSP Tp. HCM" - Mã số CS.2011.19.14.- Chủ nhiệm: ThS. Ngô Kiên Trung - Khoa Giáo dục Thể chất.