THÔNG BÁO VỀ NGHIỆM THU NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 -2020 In
Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 08:52

BCN KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO

V/V Nghiệm thu đề tài NCKH của Sinh viên năm học 2019 - 2020

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 8/6/ 2020 (thứ 2)

Địa điểm: BTC báo sau

Thành phần: Thành viên Hội đồng, Sinh viên có tên và các bạn sinh viên quan tâm