TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN "NGHE SINH VIÊN NÓI - NÓI SINH VIÊN NGHE" NĂM 2020 Imprimer
Samedi, 13 Juin 2020 15:13

Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2020, tại Phòng B405, BCN Khoa đã tổ chức diễn đàn "Nghe sinh viên nói - Nói sinh viên nghe' năm 2020. BCN Khoa đã lắng nghe và trao đổi những vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo, hoạt động kiến tập- thực tập- nghiên cứu thực tế của sinh viên. Thông qua hoạt động này, BCN Khoa đã tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên và là diễn đàn để sinh viên trao đổi những vấn đề còn khúc mắc trong quá trình học tập tại Khoa.

Diễn đàn đã đón nhận nhiều ý kiến và có sự tham gia của BCN, Cố vấn học tập, trợ lý giáo vụ, trợ lý tổ chức và đông đảo các bạn sinh viên tham gia