Lê Văn Trung In
Lê Văn Trung
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ (đang là NCS)
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn khoa, Trợ lý Giáo vụ Ngoài Chính quy
Phụ trách: Tiếng Việt, Lịch học ngoài chính quy
Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0978.301.668
Thông tin thêm: Gọi điện giờ hành chính