Phạm Phương Anh In
Pham Phuong Anh
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ: Trợ lý Giáo vụ
Phụ trách: LLDH TNXH
Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0908.255.311
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Phó Bí thư Chi Đoàn Cán bộ Khoa Giáo dục Tiểu học (2013 - 2014)
Thông tin thêm: Cố vấn học tập K39D
Bảo vệ Luận văn Thạc sỹ ngày 09/12/2014.