Nguyễn Minh Giang In
Nguyễn Minh Giang
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Phụ trách: Các môn Sinh học, LL&PPDH TNXH
Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0983.567.528
Thông tin thêm: