Nguyễn Lương Hải Như In
Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Phương pháp dạy học
Phụ trách: Phong cách học...
Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0169.749.5282
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Tổ trưởng Tổ Phương pháp dạy học từ ngày 15/10/2012.
Thông tin thêm: