Danh sách SV các khóa trước còn thiếu hồ sơ In
Thứ năm, 17 Tháng 10 2013 08:28

 

Danh sách SV các khóa trước đang học chung với K 36 còn thiếu hồ sơ

 

 

Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Bản sao  học bạ Bản sao Bằng TNPTTH Bản sao GKSinh Giấy cam kết PVN Lý lịch
HSSV
K35.101.011 Huỳnh Hữu Danh 130891 X.Thiếu BS
K35.101.019 Huỳnh Kim Dũng 110891 X.Thiếu CK
K35.101.033 Nguyễn Mạnh Huy 90290 X.Thiếu BS
K35.101.059 Trần Thị Nắng 80491 X.Thiếu CK
K35.101.066 Trần Nguyễn Vũ Nguyên 230891 X.Thiếu BS
K35.101.096 Nguyễn Nhật Kim Thanh 261091 X.Thiếu CK
K35.101.126 Phạm Thị Kim Yến 61291 X.Thiếu BS X.Thiếu CK
K35.102.014 Phạm Thúy Diễm 100291 X.Thiếu CK
K35.102.029 Trần Ngọc Hiền 211091 X.Thiếu BS X.Thiếu CK
K35.102.038 Nguyễn Văn Hùng 120890 X.Thiếu BS
K35.102.054 Trần Thị Thùy Ngân 260791 X.Thiếu BS
K35.102.065 Võ Hoàng Vĩnh Phú 170181 X.Thiếu BS
K35.102.070 Đào Tiến Quang 160490 X.Thiếu BS
K35.102.091 Nguyễn Thị Thanh Thùy 290991 X.Thiếu CK
K35.102.095 Trần Thị Thanh Thủy 21191 X.Thiếu BS
K35.102.111 Mã Ngọc Trực 261189 X.Thiếu BS
K35.102.112 Ngô Minh Tuấn 210791 X.Thiếu BS
K35.103.015 Nguyễn Trung Hiếu 50391 X.Thiếu BS X.Thiếu CK X.Thiếu LL
K35.103.016 Lê Ngọc Hoàng 100277 X.Thiếu BS
K35.103.055 Trần Vĩnh Phúc 100291 X.Thiếu CK
K35.103.057 Lê Nguyên Phương 10991 X.Thiếu CK
K35.103.067 Nguyễn Ngọc Thạch 30291 X.Thiếu BS
K35.104.007 Lại Quốc Cường 61290 X.Thiếu BS
K35.104.012 Đào Hoàng Duy Đạt 301281 X.Thiếu BS
K35.104.013 Lê Duy Đức 80691 X.Thiếu BS
K35.104.014 Đinh Thị Hồng Gấm 190791 X.Thiếu BS
K35.104.047 Trương Thị Tuyết Nhung 240790 X.Thiếu BS
K35.104.049 Lê Trương Kiều Oanh 101191 X.Thiếu BS
K35.104.076 Phạm Thị Thanh Trúc 251091 X.Thiếu BS
K35.104.091 Bạch Lệ Yến 251191 X.Thiếu BS
K35.105.010 Trần Thị Thu Hiền 30591 X.Thiếu BS
K35.105.014 Võ Thị Lệ Huyền 220691 X.Thiếu BS
K35.105.016 Nguyễn Trường Nguyên Hưng 130991 X.Thiếu BS
K35.105.030 Huỳnh Thị Diễm Ny 231291 X.Thiếu BS
K35.105.034 Vũ Trọng Quỳnh 260682 X.Thiếu BS
K35.105.047 Trần Thị Thùy Trinh 181291 X.Thiếu BS
K35.106.005 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 40690 X.Thiếu BS
K35.106.007 Nguyễn Phương Trang Đài 60591 X.Thiếu BS
K35.106.012 Nguyễn Thế Hiển 140691 X.Thiếu BS
K35.106.028 Trần Thị Mến 181091 X.Thiếu BS
K35.106.044 Nguyễn Thị Hồng Tâm 120491 X.Thiếu BS
K35.201.006 Nguyễn Thị Hiền Châu 280991 X.Thiếu BS
K35.201.007 Mai Văn Châu 230790 X.Thiếu BS X.Thiếu BS
K35.201.008 Tạ Đình Chương 70591 X.Thiếu BS
K35.201.009 Vũ Minh Cường 61291 X.Thiếu CK
K35.201.013 Hoàng Thị Nguyệt Diệu 121191 X.Thiếu BS
K35.201.028 Vũ Quốc Huy 220391 X.Thiếu BS
K35.201.042 Phạm Quang Minh 260591 X.Thiếu CK
K35.201.043 Trương Hoàng Minh 51090 X.Thiếu BS
K35.201.046 Lê Hoàng Nam 30791 X.Thiếu BS
K35.201.050 Phùng Bảo Ngọc 250991 X.Thiếu BS
K35.201.062 Võ Thị Trúc Quyên 140691 X.Thiếu BS X.Thiếu CK
K35.201.066 Cao Hoàng Sơn 220291 X.Thiếu BS
K35.201.073 Nguyễn Thị Hoàng Thảo 181290 X.Thiếu CK
K35.201.075 Đặng Minh Thuận 141089 X.Thiếu BS X.Thiếu BS
K35.201.079 Nguyễn Thị Thanh Thúy 150791 X.Thiếu BS
K35.201.086 Hoàng Thị Huyền Trang 90891 X.Thiếu BS X.Thiếu CK
K35.201.091 Nguyễn Thanh Trúc 101091 X.Thiếu CK
K35.201.093 Đỗ Thị Trường 140691 X.Thiếu BS
K35.201.096 Phạm Khánh Vinh 110691 X.Thiếu CK
K34.301.094 Trần Thị Mỹ Xuyên 20690 X.Thiếu BS
K35.301.017 Nguyễn Thị Thanh Lan 221291 X.Thiếu CK
K35.301.019 Nguyễn Hoàng Lộc 80491 X.Thiếu BS
K35.301.055 Nguyễn Thị Vân 20691 X.Thiếu CK
K35.601.006 Nguyễn Thị Bích 240591 X.Thiếu BS
K35.601.020 Hoàng Thị Hạnh 181191 X.Thiếu BS
K35.601.056 Bùi Thị Phương Nam 180190 X.Thiếu BS
K35.601.089 Diệp Kiều Tiên 150190 X.Thiếu BS
K35.601.093 Hứa Thị Thùy Trang 11090 X.Thiếu BS
K35.601.096 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 270891 X.Thiếu BS
K35.602.062 Nguyễn Thị Bích Ngọc 201091 X.Thiếu BS
K35.602.110 Nguyễn Thị Thanh Trúc 200991 X.Thiếu BS
K35.603.102 Phan Thị Tuyền 80291 X.Thiếu BS
K35.604.021 Vũ Sương Nhi 270391 X.Thiếu BS X.Thiếu CK
K35.604.032 Nguyễn Văn Từ 200684 X.Thiếu CK
K35.605.018 Trần Thị Thu Hiền 70591 X.Thiếu BS
K35.605.021 Nguyễn Thị Hoàn 261291 X.Thiếu BS
K35.605.055 Đinh Thu Sang 60991 X.Thiếu BS
K35.606.005 Vũ Thị Kim Dung 120390 X.Thiếu LL
K35.606.010 Hoàng Văn Dũng 10590 X.Thiếu BS
K35.606.016 Nguyễn Thị Hạnh 160291 X.Thiếu BS X.Thiếu BS
K35.606.041 Thân Thị Oanh 260891 X.Thiếu BS
K35.606.046 Trần Thị Quyên 20991 X.Thiếu BS
K35.606.051 Nguyễn Thị Thêu 280291 X.Thiếu BS
K35.606.063 Đinh Xuân 21084 X.Thiếu BS
K35.607.005 Nguyễn Duẫn 100791 X.Thiếu BS
K35.607.012 Bùi Thị Diệu Huyền 30591 X.Thiếu BS
K35.607.040 Nguyễn Thị Thùy Trang 120791 X.Thiếu BS X.Thiếu BS
K35.607.044 Phạm Đức Truyền 80291 X.Thiếu BS
K35.608.042 Nguyễn Thị Uyên Minh 21091 X.Thiếu BS
K35.608.067 Vũ Ngọc Thúy 160691 X.Thiếu BS
K35.609.003 Phạm Văn Chào 91084 X.Thiếu CK
K35.609.034 Nguyễn Thị Việt Phương 20391 X.Thiếu BS
K35.610.025 Hoàng Thị Hậu 200991 X.Thiếu BS
K35.701.001 Phạm Huỳnh Vân An 90491 X.Thiếu BS
K35.701.007 Nguyễn Thùy Duyên 200891 X.Thiếu BS X.Thiếu CK
K35.701.010 Nguyễn Ngọc Trúc Đào 240479 X.Thiếu BS
K35.701.013 Tuấn Ngọc Hương Giang 111191 X.Thiếu BS
K35.701.026 Trần Bá Linh 180791 X.Thiếu CK
K35.701.027 Lý Quý Linh 220891 X.Thiếu BS X.Thiếu CK
K35.701.029 Nguyễn Dương Hoàng Minh 110691 X.Thiếu CK
K35.701.033 Võ Thị Hoàng Ngân 290391 X.Thiếu CK
K35.701.034 Trần Thị Bích Ngọc 221290 X.Thiếu CK
K35.701.038 Nguyễn Thị Ánh Nhàn 260691 X.Thiếu CK
K35.701.042 Phan Hoàn Mai Phương 301091 X.Thiếu BS
K35.701.043 Nguyễn Thị Kiều Phương 220491 X.Thiếu CK
K35.701.048 Nguyễn Công Thành 140191 X.Thiếu CK
K35.701.056 Nguyễn Thị Thúy 260691 X.Thiếu BS
K35.701.058 Nguyễn Thanh Xuân Thủy 270291 X.Thiếu CK
K35.701.065 Nguyễn Thị Huyền Trang 240591 X.Thiếu BS
K35.701.073 Nguyễn Trung Tín 10191 X.Thiếu BS
K35.701.076 Lại Hải Yến 50491 X.Thiếu CK
K35.701.077 Liêu Như Yến 230191 X.Thiếu CK
K35.702.005 Nguyễn Thị Thu 240291 X.Thiếu CK
K35.702.008 Lê Lan Ngọc 130691 X.Thiếu BS X.Thiếu CK
K35.703.005 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 100591 X.Thiếu CK
K35.703.010 Nguyễn Minh Tân 20391 X.Thiếu CK
K35.703.011 Nguyễn Thị Thêu 221091 X.Thiếu BS
K35.704.011 Hà Mỹ Phụng 230989 X.Thiếu CK
K35.704.013 Triệu Huệ Phương 271191 X.Thiếu CK
K35.704.018 Tạ Hỷ Thanh 290591 X.Thiếu BS X.Thiếu CK
K35.704.019 Trần Thị Ngọc Trân 190988 X.Thiếu BS
K35.704.021 Phạm Bảo Trung 200791 X.Thiếu BS
K35.751.035 Đỗ Văn Huy 250191 X.Thiếu BS
K35.751.062 Nguyễn Hồng Tố Ngân 140491 X.Thiếu BS
K35.751.068 Vương Nguyễn Quang Nhật 30291 X.Thiếu BS
K35.751.070 Nguyễn Thị Khánh Nhi 230791 X.Thiếu BS
K35.751.103 Võ Lê Thùy Trang 311091 X.Thiếu BS
K35.751.104 Dương Minh Trang 170991 X.Thiếu BS
K35.752.003 Hồ Trúc Chi 240691 X.Thiếu BS
K35.752.005 Nguyễn Thị Thu Hiền 191291 X.Thiếu BS
K35.752.015 Đàm Anh Thư 240591 X.Thiếu BS
K35.752.017 Bùi Quang Trung 171291 X.Thiếu BS
K35.753.012 Nguyễn Đức Hiếu Nhân 50191 X.Thiếu BS
K35.753.027 Nguyễn Mai Hoàng Yến 240390 X.Thiếu BS
K35.754.023 Khúc Thoại My 170191 X.Thiếu BS
K35.754.034 Đoàn Phối Thanh 170589 X.Thiếu BS
K35.755.003 Hồ Quang Nhật Ánh 230383 X.Thiếu BS X.Thiếu BS X.Thiếu BS
K35.755.017 Nguyễn Mai Hương 150991 X.Thiếu BS
K35.755.030 Nguyễn Thị Ngà 210691 X.Thiếu BS
K35.755.045 Vũ Thị Thu Thảo 300191 X.Thiếu BS
K35.755.048 Phùng Lệ Thư 140691 X.Thiếu BS
K35.755.056 Tôn Nữ Thanh 290591 X.Thiếu BS
K35.755.061 Nguyễn Thị Ngọc Yến 220491 X.Thiếu BS
K35.901.002 Nguyễn Thị Mỹ Anh 191091 X.Thiếu CK
K35.901.006 Nguyễn Hà Việt Bảo 70291 X.Thiếu CK
K35.901.040 Thái Thị Minh 131191 X.Thiếu CK
K35.901.041 Nguyễn Thị Huyền My 171191 X.Thiếu BS
K35.901.082 Đỗ Thị Anh Thư 150891 X.Thiếu CK
K35.901.095 Trần Lê Minh Như Tuyển 150890 X.Thiếu CK
K35.902.040 Phạm Thị Linh 71291 X.Thiếu BS X.Thiếu CK
K35.902.048 Phạm Thùy Ngân 100691 X.Thiếu BS
K35.902.071 Lê Thị Ngọc Thùy 80391 X.Thiếu BS
K35.903.006 Nguyễn Quốc Bình 250291 X.Thiếu BS
K35.903.044 Nguyễn Thị Bé Linh 200791 X.Thiếu BS
K35.903.054 Nguyễn Thành Nam 60991 X.Thiếu BS
K35.903.097 Đặng Thị Thùy Trang 180390 X.Thiếu BS
K35.903.108 Trần Thanh Tùng 180189 X.Thiếu BS
K35.903.109 Huỳnh Hoàng Tử 220590 X.Thiếu BS
K35.903.111 Nguyễn Tuấn 291190 X.Thiếu BS X.Thiếu BS X.Thiếu BS
K34.201.215 Trần Hoàng Nam 270790 X.Thiếu BS CQĐP