Thăm sinh viên thực tập ở làng Nga In
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2016 09:42

Vào ngày 10/3/2016, phòng Đào tạo đã tổ chức buổi thăm sinh viên thực tập ở làng Nga - thành phố Vũng Tàu.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi làm việc: