THÔNG TIN VỀ VIỆC BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH CÓ SAI SÓT In
Thứ năm, 11 Tháng 8 2016 07:12

Trong buổi lễ trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên ngày 05/8, đại diện phòng Đào tạo đã giới thiệu văn bằng và thông báo rõ các sinh viên khi nhận bằng cần kiểm tra lại các thông tin ghi trong văn bằng. Nếu văn bằng có sai sót xin liên hệ phòng Đào tạo để điều chỉnh.

Đến nay đã có 15 sinh viên đến đề nghị điều chỉnh thông tin. Phòng Đào tạo đang khẩn trương giải quyết kịp thời cho sinh viên.

Những sinh viên nào cần điều chỉnh văn bằng đề nghị đến phòng Đào tạo để được giải quyết

(Tính đến 14h30 ngày 11/8 đã có 14 bằng tốt nghiệp bị in sai giới tính Tiếng Anh và Tiếng Việt, 01 bằng tốt nghiệp sai ngày tháng năm sinh)

Phòng Đào tạo