Nhân sự In
Thứ sáu, 01 Tháng 3 2013 03:34

Hiện nay tổng số lượng Khoa là 16 người, gồm 1 Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ, 6 Cử nhân, 1 Tình nguyện viên và 2 Chuyên viên.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email


1

TS.Ishida Yumiko

Giảng viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.2

Ths.Cao Lê Dung Chi

Trưởng Khoa

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.3 Phạm Hoàng Anh Giảng viên


4

Ths.Sái Thị Mây

Giảng viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.5 Huỳnh Khánh Ngọc Giảng viên Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Lìu Sổi Kín

 

Giảng viên

 


7 Cao Lê Dung Nghi Giảng viên Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Bùi Phụng Nghi Linh Giảng viên Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Lê Nguyễn Minh Thanh

Giảng viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


10

Phạm Huỳnh Anh Việt

Giảng viên

 


11

Shunzo Yoshikawa

Giảng viên

 


12

Tsuyako Ogura

Giảng viên

 


13

Tomohiko Yamamoto Giảng viên

 

14

Matsumoto Akinori

Chuyên gia Oisca

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

15

Lê Thị Hồng Nga

Chuyên viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

16

Võ Thị Như Trí

Chuyên viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.